Bosch Automotive Aftermarket

Diagnostics Download Manager (DDM)

Zawsze automatycznie najnowsze aktualizacje oprogramowania diagnostycznego i testowego

Diagnostics Download Manager

Diagnostics Download Manager

Zainstaluj plik EXE i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe

DDM, ESI[tronic] 2.0, Connected Repair, CompacSoft

Do pobierania i używania oprogramowania diagnostycznego i testowego wymagany jest Diagnostics Download Manager (DDM). Pobierz teraz jednorazowo DDM. Przypisze on odpowiedni pakiet oprogramowania.

Po tym wszystko przebiega automatycznie: DDM sprawdza regularnie, czy są dostępne nowe aktualizacje oprogramowania diagnostycznego i testowego. Decyzja, czy aktualizacja ma zostać zainstalowana natychmiast, czy później, należy do użytkownika. Podczas pobierania aktualizacji w tle można normalnie korzystać z oprogramowania diagnostycznego i testowego – automatycznie, zawsze wygodnie i łatwo. 

ESI[tronic] 2.0 Aktualności

Aktualności ESI[tronic] 2.0 umożliwiają zapoznanie się z nowymi funkcjami, poradami i wskazówkami automatycznie przekazywanymi przez DDM klientom ESI[tronic] 2.0 z bieżącą aktualizacją ESI[tronic] 2.0.