Bosch Automotive Aftermarket

Diagnostics Download Manager (DDM)

Zawsze automatycznie najnowsze aktualizacje oprogramowania diagnostycznego i testowego

Do pobierania i używania oprogramowania diagnostycznego i testowego wymagany jest Diagnostics Download Manager (DDM). Pobierz teraz jednorazowo DDM. Przypisze on odpowiedni pakiet oprogramowania.

Po tym wszystko przebiega automatycznie: DDM sprawdza regularnie, czy są dostępne nowe aktualizacje oprogramowania diagnostycznego i testowego. Decyzja, czy aktualizacja ma zostać zainstalowana natychmiast, czy później, należy do użytkownika. Podczas pobierania aktualizacji w tle można normalnie korzystać z oprogramowania diagnostycznego i testowego – automatycznie, zawsze wygodnie i łatwo. 

An example content image in 16:9 ratio

Diagnostics Download Manager

Zainstaluj plik EXE i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

An example content image in 16:9 ratio

Wymagania techniczne

Type | PDF
DDM, ESI[tronic] 2.0, Connected Repair, CompacSoft

Co zostało zaktualizowane?

Poniżej znajdują się informacje o zakresie i ostatnich aktualizacjach w oprogramowaniu diagnostycznym ESI[tronic] 2.0, które zostały przypisane przez DDM

ESI[tronic] 2.0 News

ESI[tronic] 2.0 News zawiera zestawienie nowych funkcji, porad i wskazówek, przekazywanych automatycznie przez DDM w bieżącej aktualizacji ESI[tronic] 2.0 klientom ESI[tronic] 2.0.

Aktualizacje pośrednie diagnostyki sterowników

Aktualizacje pośrednie pokazują nowe systemu pojazdów, wprowadzone od czasu poprzedniej aktualizacji ESI[tronic] 2.0 do diagnostyki sterowników (rodzaj informacji SD).

Zakres pojazdów w diagnostyce sterowników

Prezentowane są informacje o pełnym zakresie pojazdów oraz szczegóły dotyczące diagnostyki sterowników (rodzaj informacji SD) w ESI[tronic] 2.0 dla konkretnego pojazdu.

Zakres pojazdów w wyszukiwaniu błędów

Prezentowane są informacje o pełnym zakresie pojazdów oraz szczegóły dotyczące, przykładowo, dostępności instrukcji wyszukiwania błędów, przebiegów kontroli oraz instrukcji montażu i demontażu (rodzaj informacji SD) w ESI[tronic] 2.0 dla konkretnego pojazdu.

Zakres pojazdów Truck

Prezentowane są informacje o pełnym zakresie pojazdów oraz szczegóły dotyczące diagnostyki sterowników, konserwacji i napraw (rodzaj informacji Truck) w ESI[tronic] 2.0 dla konkretnego pojazdu.